حمل و نقل هوایی:

در حال حال حاضر تنها محل سکونت انسان ها زمین است و هر سال بر جمعیت انسانی افزوده می شود. این موضوع بحران حمل و نقل را به وجود می آورد. حمل و نقلی که بر روی زمین شکل گرفت. با توجه به محدودیت های جغرافیایی لزوم حمل و نقل هوایی از الزامات تمدن های بشری است. با توجه گسترش به حمل و نقل هوایی نیاز به تهیه و تدوین قوانین هوانوردی کاملا حس شد و در نهایت این قوانین و مقررات با در نظر گرفتن مسائل مختلف ایجاد و ابلاغ شده اند. در این سری از مقالات به قوانین استاندارد هوانوردی می پردازیم.

AIP چیست؟

AIP: مخفف سند اطلاعات هوانوردی (Aeronautical Information Publication) می باشد که زیر نظر ایکائو و با مشارکت سازمان های هواپیمایی کشورهای جهان هر ساله تهیه، بروز رسانی و منتشر می شود. نقشه هوایی و حریم های هوایی در AIP  وجود دارد.

در حمل و نقل هوایی ، انتشارات اطلاعات هوانوردی (یا AIP) توسط سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی ICAO به عنوان نشریه ای که توسط یک کشور یا با اقتدار یک کشور صادر شده و حاوی اطلاعات هوانوردی با یک شخصیت پایدار برای ناوبری هوایی است، تعریف می شود. این کتابچه به عنوان یک کتاب راهنما طراحی شده است که شامل جزئیات کاملی از مقررات ، رویه ها و سایر اطلاعات مربوط به هواپیماها و هواگردها در کشوری خاص است که به آن مربوط می شود. این سند معمولاً توسط یا از طرف سازمان هواپیمایی کشوری مربوطه صادر می شود.

ساختار AIP:

ساختار و محتوای AIP ها با توافق نامه بین المللی از طریق ICAO استاندارد می شود. AIP ها به طور معمول سه قسمت دارند

  • GEN (عمومی)
  • ENR (در مسیر)
  • AD (فرودگاه)

این سند شامل نمودارهای زیادی است. اکثر اینها در بخش AD هستند که جزئیات و نمودارهای تمام فرودگاههای عمومی منتشر می شود.

AIP ها با تجدید نظر منظم در یک چرخه ثابت به روز می شوند. برای تغییرات قابل توجه عملیاتی در اطلاعات ، از چرخه ای موسوم به چرخه AIRAC (تنظیم و کنترل اطلاعات هوایی) استفاده می شود: تجدید نظرها هر 56 روز (چرخه AIRAC دو برابر) یا هر 28 روز (چرخه AIRAC تک) تولید می شود. این تغییرات از قبل دریافت شده است تا کاربران داده های هوانوردی بتوانند سیستم های مدیریت پرواز (FMS) خود را به روز کنند. برای تغییرات ناچیز ، از تاریخ تقویم منتشر شده استفاده می شود.

در برخی از کشورها AIP به طور غیر رسمی به عنوان کتابچه راهنمای هواپیمایی یا خلبان هوا شناخته می شود.

eAIP

EUROCONTROL مشخصات مربوط به AIP الکترونیکی (eAIP) را منتشر کرده است. مشخصات eAIP با هدف هماهنگی ساختار و ارائه AIPs برای رسانه های دیجیتال است. از این لحاظ ، AIP دیجیتال یا eAIP نسخه دیجیتالی کاغذ AIP است که معمولاً در قالب PDF در دسترس است ، در حالی که AIP الکترونیکی به صورت PDF و همچنین سایر قالب ها در دسترس است ، که بیشتر برای خواندن روی صفحه و تبادل الکترونیکی داده مناسب است. بسیاری از کشورهای جهان AIP های دیجیتالی را از طریق اشتراک CD-ROM یا از طریق یک وب سایت ارائه می دهند. بخش پیوندهای خارجی در زیر AIP ها را لیست می کند که هدف آنها پیروی از مشخصات EUROCONTROL eAIP است.