همانطور که در مقاله های قبلی قوانین هوانوردی و نقشه های هوایی AIP و حریم های هوای و مرزهای هوایی و آموزش الفبای هوانوردی بیان شد برای پرواز پرنده ها و همینطور پهپادها قوانین و مقرراتی وجود دارد که با آگاهی از آنها پرواز ایمنی را برای خود و دیگران انجام خواهیم داد. نقشه های هوایی هم مانند دیگر نقشه ها دارای راهنما و علائمی است که می بایست برای استفاده از نقشه های هوایی با آنها آشنا باشیم و مفهوم آنها را به درستی درک کرده باشیم. 

علامت های مهم در نقشه حریم های هوایی و مناطق پرواز ممنوع

در نقشه حریم های هوایی و مناطق پرواز ممنوع، بخش بندی های مختلفی با تعاریف گوناگون وجود دارد که با علامت های اختصاری نمایش داده می شوند. در ادامه با آدیناچیستا همراه باشید تا با این علائم آشنا شوید و معانی آن را بدانید.

  • منطقه پرواز به صورت کلی ممنوع   P
  • منطقه پرواز محدود و فقط با مجوز قبلی R
  • منطقه پرواز خطرناک  D
  • منطقه هشدار پرواز احتمالی C

در مقاله های بعدی به تفکیک به توضیح هر یک از این مناطق می پردازیم. همچنین شما می توانید راهنمایی ویدیویی مناطق پرواز ممنوع و نقشه های هوایی و الفبای هوانوردی را نیز ببینید که در آن بصورت مفید به توضیح و تفسیر نقشه های هوایی و مناطق پرواز ممنوع ایران و مناطق پرواز ممنوع تهران می پردازیم. این ویدیو برای آموزش خلبانان پهپاد و علاقه مندان به پرواز بسیار مفید خواهد بود.