بدترین فاجعه هواپیمایی در تاریخ آمریکا. شیرجه مرگبار هواپیما در فرودگاه. وقتی 271 نفر چند ثانیه بعد از پرواز کشته شدند. فرودگاه اوهر شیکاگو شاهد این فاجعه است. هواپیمای شناخته شده DC10 دچار فاجعه ای مرگبار می شود.

راز سقوط پرواز 191 آمریکن ایرلاین

FLIGHT 191 AMERICAN AIRLINE


مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.
آدیناچیستا