همانطور که در مقاله عمران بیان شد، دانش عمران مانند دانش نظامی از قدیمی ترین دانش های بشری است. اما دانش نیز می بایست به زیبایی آراسته شود. به گفته برخی صاحبنظران زیبایی علم عمران با معماری تکمیل می شود.

به بیانی دیگر معماری فرآیند و محصول فرآیند برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سازه های تمدن شهری بشری است. به همین خاطر است که خیلی از شاهکارهای معماری به عنوان نمادهای فرهنگی و آثار هنری شناخته می شوند. بسیاری از آثار باستانی مصداقی بر این واقعیت است.

معماری امضای تمدن ها است


با مطالعه تاریخ خواهیم فهمید که هر تمدنی با توجه جغرافیا و باورها و نیازهایش نوعی معماری منحصر به فرد خود را آفریده است و به نوعی سازه های خود را امضا کرده است. 

معماری تلفیق دانش تجربی و ذوق هنری هوش بشری است که نقش پر رنگی در زیبایی تمدن ها داشته و دارد.

در ادامه به پیشرفت این علم و هنر و استفاده از فناوری های نوین در این شاخه از دانش می پردازیم و با برخی از خدمات آدیناچیستا در این حوزه آشنا خواهید شد.