دوال کوپتر - بی کوپتر - تویین کوپتر

Twincopter OR Bicopter OR Dualcopter

معرفی:

گروه بعدی از خانواده مولتی روتورها دوال کوپترها یا بی کوپترها هستند. همانطور که از نامشان پیداست این عضو خانواده دارای دو موتور می باشند. به دلیل استفاده از دو موتور، برای کنترل حرکات و مانور پذیری می توان از تعداد موتور سرو کمتری استفاده کرد. 

بدیهی برای خنثی کردن گشتاور جهت چرخش ملخ موتورهای دوال کوپترها خلاف جهت یکدیگر است. یکی در جهت حرکت عقربه های ساعت CW و دیگری در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت CCW می چرخند.

مشخصات دوال کوپترها یا بی کوپترها:

  • پایداری بیشتر نسبت به سینگل کوپترها و کواکس کوپترها (این موضوع بستگی زیادی به نوع طراحی دارد.)
  • حرکت یاو YAW در دوال کوپترها همانند اعضای قبلی خانواده مولتی روتورها با اختلاف سرعت چرخش ملخ دو موتور کنترل و مدیریت می شود.

جمع بندی:

دوال کوپترها پرنده هایی به نسبت ایمن و قدرت مانور بالایی هستند که هنوز هم نیاز مهارت بالای خلبانی برای مانورهای خود دارند. این پرنده ها برای عملیات های نقشه برداری هوایی مناسب نیستند. برخی از آنها برای تصویر برداری هوایی ورزشی استفاده می کنند که شاید انتخاب چندان مناسبی نباشد.