در مقاله های قبلی آدیناچیستا با عنوان انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا و گواهی نامه آیوسا امنیت پرواز با این سازمان و گواهی نامه آن آشنا شدید.

همانطور که گفته شد گواهینامه آیوسا که به گواهینامه امنیت پرواز که نامیده می شود و به کیفیت و امنیت پرواز شرکت های هواپیمایی کمک می کند.

در راستای خط مشی یاتا و گواهینامه آیوسا جهت صدور گواهینامه آیوسا - امنیت پرواز - ممیزی و حسابرسی های ذیل در 8 گروه اصلی از شرکت های هواپیمایی انجام می شود:

  • سیستم مدیریت و سازماندهی | Organization and Management System
  • کنترل عملیات و دیسپچ پرواز | Operational Control and Flight Dispatch
  • مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما | Aircraft Engineering and Maintenance
  • عملیات های داخل کابین | Cabin Operations
  • عملیات های حمل و نقل زمینی | Ground Handling Operations
  • عملیات کارگو و بار | Cargo Operations
  • مدیریت امنیت | Security Management
  • عملیات پرواز | Flight Operations

این بازرسی ها و ممیزی ها معمولا توسط یک تیم 5 نفره متشکل از زبده ترین کارشناسان و متخصصان و در بازه زمانی 5 روزه در محل شرکت هواپیمایی و ایرلاین انجام می شود.

مدت اعتبار گواهینامه آیوسا - امنیت پرواز - دو سال می باشد و که می بایست پیش از 150 روز به تاریخ انقضاء اعتبار گواهینامه امنیت پرواز تمدید گردد.