همانطور که اشاره شده ایکائو یا همان سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی بر اساس قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی تاسیس شد. 

قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی به معاهده هوانوردی غیرنظامی بین المللی نیز نامیده می شود. معاهده هوانوردی غیرنظامی بین المللی به کنوانسیون شیکاگو معروف شد. این معاهده از 4 آوریل 1947 به اجرا درآمد.

تصویب کنوانسیون شیکاگو و شکل گیری قوانین جدید

در بازه زمانی 1 تا 7 نوامبر 1944 میلادی کنفرانسی در شیکاگو با حضور بیش از 50 کشور برگزار شد. این کشورها به دعوت ایالت متحده آمریکا در این کنفرانس برای تعیین قوانین هوانوردی غیرنظامی و تدوین اساس نامه سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی گرد هم آمدند.

پس از امضای قرارداد کنوانسیون شیکاگو، سایر کنوانسیون های مربوط به مقررات هوانوردی که با نام های دیگری مانند کنوانسیون 1919 پاریس و معاهده هواپیمایی بازرگانی 1928 هاوانا بی اثر شدند.

تقسیم بندی هواپیماها در کنوانسیون شیکاگو

قوانین هواپیمایی کشوری بین المللی که که ایکائو نیز بر اساس آن شکل گرفته است، هواپیماها را به دو دسته تقسیم می کند.

  • هواپیماهای کشوری
  • هواپیماهای دولتی

قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی فقط شامل هواپیماهای کشوری می شود و نه دولتی

هواپیمای کشوری و هواپیمای دولتی

هواپیمای دولتی:

در ماده 5 این معاهده هواپیماهایی که عملیات و کارهای نظامی، گمرکی و نظارتی و انتظامی انجام می دهند به عنوان هواپیماهای دولتی نام گذاری شده اند. بنابراین هواپیماهای گمرک، هواپیماهای پست، هواپیماهایی که مقامات و مسئولان دولتی را جا به جا می کنند و یا هواپیماهایی که عملیات و ماموریت های ویژه را انجام می دهند، در دسته بندی هواپیماهای دولتی قرار می گیرند.

با توجه به گسترش کاربری های هواپیما، این تعریف قطعا کاستی هایی دارد و شاید در آینده بتوان برای آن تعریف دقیقتری ارائه کرد.

هواپیمای کشوری:

در این قرارداد تعریف مشخص و دقیقی برای شناسایی و نام گذاری هواپیماهای دولتی ارائه نشده است و فقط به تعریف برخی از انواع هواپیماهای دولتی پرداخته است، به همین روی برای اینکه تعریفی از هواپیماهای کشوری داشته باشیم، اینگونه تفسیر می شود که هواپیمایی که دولتی نباشد و پرواز بین المللی انجام دهد، هواپیمای کشور است.

هواپیمای نظامی:

با توجه به اینکه تعریف هواپیماهای دولتی در قرارداد شیکاگو ابهام هایی دارد، اشخاص و نخبگان دیگری در حوزه هوانوردی اقدام به شفاف سازی و تعریف دقیقتری از هواپیماهای دولتی و نظامی ارائه کرده اند. بر اساس تعریف برخی از این کارشناسان هواپیماهای نظامی هواپیماهایی هستند که بخشی از نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی را تشکیل می دهند