راهنمای کامل ویدیویی مناطق پرواز ممنوع ایران و نقشه خوانی هوایی

آنچه در این ویدیو خواهید آموخت:

  • آشنایی با الفبای هوانوردی
  • آشنایی با نقشه های هوایی
  • آشنایی با انواع تقسیم بندی ها در نقشه های هوایی
  • آشنایی با مناطق مختلف پروازی
  • آشنایی با مناطق پرواز ممنوع تهران
  • آشنایی با مناطق پرواز ممنوع ایران
  • روش گرفتن مجوز پرواز برای پهپاد در تهران
  • روش گرفتن مجوز پرواز برای پهپاد در شهرستان