انسان همواره به محل سکونت خود اهمیت می داده و بر اساس غریزه ذاتی خود برای حفظ بقایش، اهمیت ویژه ای برای طراحی، ساخت و نگهداری مکان زندگی خود قائل است. زمانی این دانش برای سازه های طبیعی بود و هم اکنون هم برای سازه های طبیعی و هم سازه های مصنوعی مانند ساختمان ها، جاده ها، پل ها، کانال ها و دیگر سازه ها.

شاید بتوان گفت دانش عمرانی بعد از دانش مهندسی جنگ، قدیمی ترین نظام مهندسی به شمار می آید. به همین دلیل مهندسی عمران پلی شده است بین مهندسی نظامی و مهندسی غیرنظامی. 

برخی معتقدند مهندسی عمران را حدود 8000 سال پیش در تپه های سیلک کاشان می توان دید. آنجایی که خانه ها و شبکه فاضلاب طراحی و ساخته شد و مردم آن زمان از این فناوری استفاده می کردند. 

با توجه به گستردگی این علم، عمران شاخه ها و گرایش های مختلفی دارد که در این رشته مقالات به آن می پردازیم:

 •  مهندسی محیط زیست
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • ژئوفیزیک
 • ژئودزی
 • مهندسی حمل و نقل
 • علوم زمین
 • علوم جوی
 • مهندسی قانونی
 • مهندسی شهری
 • مهندسی هیدرولیک
 • علم مواد
 • مهندسی سازه‌های دریایی
 • مهندسی سازه های هیدرولیکی
 • مدیریت سواحل
 •  نقشه‌برداری
 • مهندسی سازه

امروزه مهندسی عمران همانند سایر دانش های بشری لباس مدرن خود را بر تن کرده و تحولات شگفت آوری داشته است. استفاده از ربات ها و پهپادهای هوشمند قسمتی از این فناوری ها هستند که در گروه آدیناچیستا با زیست بوم ایران همسان سازی شده است.