شهروندان گرامی

به آگاهی می رساند سازمان هواپیمایی کشوری لیست خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه نموده است. با این وجود در خصوص خدماتی که به صورت دستی ارائه می شوند بر اساس دستورالعمل شماره 1538588 مورخ 96/09/07 هیأت محترم دولت، به منظور ارائه بهتر خدمات میز خدمتی در ورودی سازمان هواپیمایی کشوری تعبیه گردیده است تا خدمت گیرندگان محترم جهت خدمات غیر الکترونیک از آن طریق اقدام نمایند.

در ادامه جدول نرخ نامه رسمی پرواز های داخلی با زمان اجرا از 1398/06/21 مشاهده می کنید. 

انجمن شرکت های هواپیمایی ایران

قیمت بلیط هواپیما تهران به اصفهان
قیمت بلیط هواپیما تهران به مشهد
قیمت بلیط هواپیما تهران به کیش
قیمت بلیط هواپیما تهران به شیراز
قیمت بلیط هواپیما تهران به عسلویه
قیمت بلیط هواپیما تهران به بندرعباس
قیمت بلیط هواپیما تهران به کرمان
قیمت بلیط هواپیما تهران به اردبیل
قیمت بلیط هواپیما تهران به تبریز
قیمت بلیط هواپیما تهران به بوشهر
قیمت بلیط هواپیما تهران به چابهار
قیمت بلیط هواپیما تهران به رامسر
قیمت بلیط هواپیما تهران به سیرجان
قیمت بلیط هواپیما تهران به طبس
قیمت بلیط هواپیما تهران به همدان
قیمت بلیط هواپیما تهران به یزد
قیمت بلیط هواپیما تهران به آبادان
قیمت بلیط هواپیما تهران به دزفول
قیمت بلیط هواپیما تهران به رشت
قیمت بلیط هواپیما تهران به قشم
قیمت بلیط هواپیما مشهد به تهران
قیمت بلیط هواپیما کیش به تهران
قیمت بلیط هواپیما مشهد به کیش
قیمت بلیط هواپیما کیش به مشهد