پرسش و پاسخ های پهپادی - مفید برای آزمون پهپاد و پلاک پهپاد

پرسش: در پرواز کواد کوپترهای فیلم برداری روی دریا چه ملاحظات خاصی باید مد نظر باشد؟
پاسخ:

دور نشدن زیاد، به سطح آب نزدیک نشدن بخاطر اختلال سنسور های اواتراسونیک، به ازای دپر شدن بالا رفتن که اختلال رادیویی پیش نیاید، قبل از رسیدن باتری به ۳۰٪ از روی آب به خشکی پرنده را رساندن