همانطور که در مقاله های قبلی آدیناچیستا مانند مقاله های 

ضرورت و گستردگی حمل و نقل هوایی باعث به وجود آمدن قوانین هوانوردی گردید. در این راستا حمل و نقل هوایی غیرنظامی و یا همان هوانوردی غیرنظامی اهمیت ویژه ای پیدا کرد. اما هماهنگی این قوانین بین کشورهای مختلف نیاز به ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده و تصمیم گیری بین المللی را به وجود آورد.

پیدایش و تاسیس ایکائو - سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی

در 7 دسامبر 1944 همزمان با تنظیم و امضا پیمان شیکاگو ایکائو یا سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی که یکی از نهادهای تخصصی در سازمان ملل متحد می باشد ICAO  International Civil Aviation Organization تاسیس شد که در 6 می 1947 نخستین جلسه این نهاد برگزار شد و در 28 می 1947 اعضای شورای آن انتخاب شدند. ایران نیز در سال 1327 هجری شمسی بصورت رسمی به عضویت این نهاد تخصصی سازمان ملل متحد درآمد.

هدف و دلیل ایجاد و تاسیس ایکائو - سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی

ایکائو به منظور هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی و مسیرهای هوایی جهانی تاسیس شد. دفتر اصلی ایکائو در مونترال کانادا  می باشد و البته این امکان وجود دارد با توجه به شرایط بصورت موقت دفتر ایکائو به محل دیگری منتقل شود.

اعضا ایکائو سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی

اعضا ایکائو نیز مانند اعضا سازمان ملل متحد می بایست حق عضویت سالیانه خود را به این نهاد پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت حق عضویت، حق رای عضو سلب می شود. 

ایران نیز از موسسین ایکائو سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی می باشد و از نخستین کشورهای امضا کننده معاهده ایکائو می باشد.

در مقاله های بعدی آدیناچیستا به ساختارهای این نهاد و وظایف آن می پردازیم.