در مقاله های ایکائو و یاتا آدیناچیستا با دو سازمان حوزه هوانوردی آشنا شدید. در این مقاله با ایسا آژانس ایمنی هوانوردی اروپا آشنا می شوید.

واژه شناسی ایسا EASA

EASA کوته نوشت واژه های  European Aviation Safety Agency می باشد که برگردان پارسی آن آژانس ایمنی هوانوردی اروپا می باشد.

معرفی ایسا آژانس ایمنی هوانوردی اروپا - European Aviation Safety Agency EASA

ایسا یک سازمان تخصصی است که زیر نظر اتحادیه اروپا در شهر کلن آلمان تاسیس شده است و فعالیت می کند.

اهداف آژانس ایمنی هوانوردی اروپا - European Aviation Safety Agency EASA

برخی از اهداف و مسئولیت های آژانس ایمنی هوانوردی اروپا 

 • تجزیه، تحلیل و پژوهش در حوزه ایمنی
 • صدور مجوزهای لازم به اپراتورهای خارج از آژانس
 • مشاوره جهت تهیه پیش نویس ها
 • پیاده سازی، نظارت و مدیریت بر اجرای قوانین ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا
 • بازرسی های ایمنی کشورهای عضو
 • صدور گواهینامه برای هواپیما و قطعات و تجهیزات مرتبط
 • تاییدیه طراحی محصولات هوانوردی سازمان های عضو
 • تاییدیه ساخت محصولات هوانوردی سازمان های عضو
 • تاییدیه تعمیر محصولات هوانوردی سازمان های عضو
 • تاییدیه نگهداری محصولات هوانوردی سازمان های عضو
 • تایید حریم هوایی بیش از 3 عضو

اعضای  آژانس ایمنی هوانوردی اروپا - European Aviation Safety Agency EASA

مشخص است که اعضای  آژانس ایمنی هوانوردی اروپا - European Aviation Safety Agency EASA کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. اما کشورهای دیگری هم هستند که عضو این سازمان هستند

 • کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا لیختن اشتاین، نروژ، سوئیس و ایسلند (ملزم به اجرای قوانین ماده 66)

این سازمان روابط و همکاری هایی با سایر کشورها نیز دارد.