داستان چگونگی تغییر نیروی هوایی و دریایی توسط قدرت و نوآوری. چطور یک هواپیمای افسانه ای خلق می شود. با خشن ترین گربه نیروی دریایی در آسمان ها آشنا شوید.
مجموعه جنگجویان آسمان، مستندی جذاب است که به بررسی انواع جنگنده ها و ارزیابی عملکرد آنها در نبردهای هوایی می پردازد.
آدیناچیستا
هوافضا - رباتیک - هوش مصنوعی