شرکت DJI سهم بزرگی در بازار پهپادهای تفریحی و تجاری دارد اما به تازگی گزارش هایی از خطایی در نمایش و ثبت ارتفاع در دیتا و عکس و فیلم های پهپادهای DJI منتشر شده است. این مشکل باعث شده است تا برخی کاربران این پهپادها این مشكل را به شرکت DJI گزارش کنند و شرکت DJI ضمن قبول این مشکل، قول به رفع این مشکل داده است. 

به گفته کارشناسان این مشکل احتمالا به دلیل عدم استفاده این شرکت از اطلاعات GPS پهپادهای خود می باشد و به جای آن از اطلاعات  فشارسنج پهپاد استفاده می کند. این مشکل در پهپادهای فانتوم DJI بیشتر مشاهده شده است.

پاسخ شرکت DJI به این خطای گزارش شده:

"ارتفاع ثبت شده در عکس های گرفته شده، ارتفاع اندازه گیری شده توسط فشارسنج ، GPS ، سنسورهای اولتراسونیک و سایر حسگرها است. هنگامی که پهپاد در هوا باشد ، عمدتا از فشارسنج برای محاسبه ارتفاع استفاده می کند. در حالی که فشارسنج به راحتی تحت تأثیر محیط قرار می گیرد. بنابراین این مقدار خیلی دقیق نخواهد بود.

ما از این مشکل ایجاد شده پوزش می خواهیم و این بازخورد برای بررسی به تیم تحقیق و توسعه ما گزارش شده است. ما به پیشرفت محصولات خود ادامه خواهیم داد."


The absolute altitude in photos recorded is the height measured by barometer, GPS, ultrasonic and other sensors together. When the aircraft is in the air, it mainly uses the barometer to calculate height. While the barometer is easily affected by the environment. So this value will not very accurate.


We apologize for this trouble caused and this feedback has been reported to our R&D team for review. We will keep advancing our products.