تفاوت پهپادهای بال ثابت با پهپادهای مولتی روتور - عمود پرواز

  • هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پهپادهای بال ایستا برای نشستن و برخاست نیاز به باند دارند اما مولتی روتورها - ربات های هوشمند پرنده -  خیر
  • هواپیماهای بدون سرنشین - همان پهپادهای بال ایستا - در ارتفاع بالا پرواز می کنند اما مولتی روتورها - ربات هوشمند پرنده - امکان پرواز دلخواه (اما نه خیلی بالا) را دارند.
  • هواپیماهای بدون سرنشین - پهپادهای بال ثابت -  نسبت به مولتی روتورها - ربات هوشمند پرنده -  مصرف انرژی پایین تر و مداومت پروازی بیشتر و برد بیشتری دارند.
  • هواپیماهای بدون سرنشین - پهپادهای بال ایستا -  امکان پرواز ایستا یا هاور را ندارند.
  • زمان آماده سازی برای عملیات مولتی روتورها - ربات هوشمند پرنده - نسبت به هواپیماهای بدون سرنشین - پهپادهای بال ایستا -  پایین تر است.
  • خلبانی مولتی روتورها - ربات های هوشمند پرنده - به دلیل هوشمند بودن آسانتر از هواپیما - پهپادهای بال ایستا - است و همچنین مانور پذیری و انعطاف کاری بیشتری دارند است.
  • مکانیک مولتی روتورها ساده تر از هواپیما و ‌الکترونیک آنها پیچیده تر می باشد