انتخاب اولين هواپیمای رادیو کنترل برای همه جذاب است و به سن شما ارتباطی ندارد. برای انتخاب کردن هواپیماهای زیادی پيش رو دارند ولی كدام يك را انتخاب كنيم؟

برای انتخاب کردن قوانین سختی وجود ندارد ولی يك هواپیمای مبتدی باید بسیار پايدار، پرواز آرام تر، با دوام تر و كار با آن نسبتا ساده باشد تا در گروه هواپیماهای مبتدی قرار بگیرد. هواپیمای مبتدی را هواپيماي آموزشی نيز مي نامند و قطعا هواپیماهای RTF بهترین انتخاب برای شما مي باشند در صورتی كه نمی خواهید كار ساخت را انجام دهید.