در مقاله معرفی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا آدیناچیستا  با این سازمان آشنا شدید. همانطور که اشاره کردیم اعضای یاتا به دو گروه اعضای فعال یاتا با حق رای و اعضای وابسته یاتا بدون حق رای تقسیم می شوند.

واژه شناسی آیوسا IOSA

IOSA کوته نوشت واژه های IATA Operational Safety Audit است که برگردان پارسی آن حسابرسی ایمنی عملیاتی می باشد.

معرفی گواهینامه آیوسا یاتا - IOSA IATA

واحد آیوسا یک سیستم بین المللی تایید شده معتبر می باشد که به منظور ارزیابی واحد مدیریتی و کنترل شرکت های هواپیمایی و ایرلاین ها به وجود آمد.

گواهی آیوسا به نام گواهی امنیت پرواز نیز شناخته می شود.


آیوسا یکی از گواهینامه هایی است که توسط یاتا جهت ممیزی ایمنی عملیات صادر می شود. در واقع این گواهینامه پس از بازرسی و حسابرسی شرکت های متقاضی در صورت تایید، صادر می شود. این گواهینامه بیانگر کیفیت و امنیت پرواز ایرلاین می باشد.

پر واضح است اخذ این گواهینامه برای تمامی ایرلاین هایی که متقاضی عضویت در یاتا هستند الزامی است. در واقع آیوسا یکی از واحدهای انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا است که در سال 2003 توسط یاتا تاسیس گردید.

ارزیابی آیوسا یاتا

ممیزی های آیوسا شامل:

  • فنی
  • عملیات پرواز
  • عملیات کابین
  • عملیات دیسپچ
  • عملیات بار
  • حراست و مدیریت هواپیمایی

آیوسا از قوانین کنترل کیفی بین المللی برای استاندارد سازی بازرسی ها با روشی اصولی بهره می برد. بازرسی های آیوسا بر اساس استانداردهای معتبر تدوین شده خاص انجام می شود. این بازرسی ها و اقدامات جهت ارتقا امنیت حمل و نقل هوایی و ایمنی شرکت های هواپیمایی و ایرلاین ها صورت می گیرد. تا کنون بیش از 400 شرکت هواپیمایی و ایرلاین موفق به اخذ این گواهینامه شده اند.

مدت زمان اعتبار گواهینامه آیوسا IOSA

مدت زمان اعتبار گواهینامه امنیت پرواز یاتا 2 سال می باشد. شرکت های هواپیمایی و ایرلاین ها می بایست هر دو سال یکبار این گواهینامه را تمدید کنند.

نام شرکت، کد یاتا، کد ایکائو و شماره عضویت برخی از ایرلاین های ایرانی

ایران ایر
IR
IRA
096
ایران ایرتور
B9
IRB
491
ماهان ایر
W5
IRM
537
کیش ایر
Y9
IRK
780
هواپیمایی آسمان
EP
IRC
815