همانطور که در مقاله معرفی ایکائو - سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی - آدیناچیستا گفتیم، این سازمان برای مدیریت و نظارت بر کنوانسیون شیکاگو و به بیان راحتتر مدیریت و نظارت بر حمل و نقل هوایی غیرنظامی است. 

معرفی کد ایکائو یا مکان یاب ایکائو

ایکائو برای نام گذاری و مشخص کردن فرودگاه های جهان از سیستمی به نام مکان یاب ایکائو یا همان کد فرودگاهی ایکائو استفاده می کند. این کدها در سند 7910 ایکائو - مکان یاب ایکائو - منتشر شده است. 

کاربرد کد ایکائو یا همان مکان یاب ایکائو

کد ایکائو برای شناسایی مراکز زیر و همچنین مدیریت ترافیک هوایی استفاده می شود. کد ایکائو به می گوید چه فرودگاه ها و مراکزی دارای ایستگاه ها و مراکز زیر هستند و کدام یک نیستند.

 • مدیریت ترافیک هوایی
 • برنامه ریزی ترافیک هوایی
 • کنترل ترافیک هوایی
 • شناسایی ایستگاه های هواشناسی
 • شناسایی ایستگاه سرویس پروازهای بین المللی
 • شناسایی مراکز کنترل محیطی

نکته: کد ایکائو با کد یاتا متفاوت است. در دیگر مقاله های آدیناچیستا در مورد کد یاتا توضیح خواهیم داد. به عنوان نمونه خیلی از مسافران که به بریتانیا سفر کرده اند و ابر فرودگاه هیترو لندن را از نزدیک دیده اند احتمالا این فرودگاه را با کد LHR می شناسند. این کد کد یاتا فرودگاه هیترو لندن است در صورتی که کد ایکائو این فرودگاه EGLL است.

ساختار کد ایکائو یا مکان یاب ایکائو

کد ایکائو از 4 قسمت تشکیل شده است و یکی از تفاوت هایی که با کد یاتا دارد این است که در کد یاتا تقسیم بندی ها منطقه اس است اما کدهای ایکائو بصورت منحصر بفرد و یکتا هستند. در واقع کد ایکائو بر مبنای مرز بندی های جغرافیایی است.

همانطور که گفته شد کد ایکائو 4 حرفی است که هر کدام معنی خود را دارند.

 1. حرف اول: نشان دهنده قاره است. استثنا این مورد برای کشورهای بزرگ است. برای کشورهای بزرگ حرف اول نشان دهنده آن کشور می باشد.
 2. حرف دوم: نشان دهنده کشور است.
 3. حرف سوم و چهارم: برای مشخص کردن فرودگاه استفاده می شود.

کد ایکائو برای ایران

همانگونه که گفتیم بر اساس الگوریتم کد ایکائو، برای قاره آسیا از حرف O استفاده می شود و برای ایران حرف I. بنابراین فرودگاه های ایران با OI و دو حرف دیگر معرفی می شوند.

به عنوان نمونه:

 • کد ایکائو فرودگاه بین المللی مهرآباد OIIP
 • کد ایکائو فرودگاه بین المللی امام خمینی OIIE
 • کد ایکائو فرودگاه بین المللی تبریز OITT

در مقاله های بعد آدیناچیستا با کد ایکائو بیشتر آشنا خواهید شد.