پرسش و پاسخ های پهپادی - مفید برای آزمون پهپاد

پرسش: نکات مهم پیش از پرواز پهپادها و مولتی روتورها را به تفکیک بیان نمایید؟

پاسخ:

ملاحظات پیش از پرواز پهپادها

  1. چک کردن مکانیکی اجزا و اطمینان از سلامت آن
  2. چک کردن الکتریکی (باتری، موتور، سیم کشی، کانکتورها ...)
  3. چک کردن الکترونیکی و سیستمی (سنسورها، GPS, قطب نما، شدت سیگنال فرستنده-گیرنده ها، عدم اخطار باتری و زیر سیستم ها، دستگاه رادیو کنترل، IMU و ...)
  4. چک کردن حریم پروازی (بررسی موانع، آنتن ها، دکل ها، سیم ها، کابل های فشار قوی، فرستنده ها و ... و چک کردن منطقه در نقشه حریم های هوایی پرس و جو کردن از افراد محلی یا نهادهای انتظامی و امنیتی بابت مطمئن شدن از نبودن در جوار مناطق محافظت شده و حساس ... بررسی آب و هوای منطقه)