در مقاله های قبلی آدیناچیستا به بررسی ایکائو -  سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی پرداختیم. در این مقاله آدیناچیستا به انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - یاتا - می پردازیم.

تاسیس انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - یاتا

با توجه به گسترش روز افزون حمل و نقل هوایی، بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ 19 آوریل 1945 تعداد زیادی از خطوط هوایی در شهر هاوانا کوبا اقدام به تاسیس انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - یاتا - کردند. 

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - یاتا - سازمانی فرامرزی است که جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید. یاتا در سازمان های بین المللی شامل بیش از 110 شرکت هواپیمایی و نمایندگان آنها است.

هم اکنون دفتر مرکزی یاتا در شهر مونترال کانادا است و حدود 83% ترافیک هوایی جهان را به خود اختصاص داده است.

مدیر یاتا تونی تایلر می باشد.

یاتا انجمنی فرامرزی -بین المللی ، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انحصاری است.


اهداف و ماموریت های انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - یاتا

  • استاندارد کردن قیمت‌ها
  • استاندارد کردن بیمه ها
  • استاندارد کردن بارنامه ها
  • توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا
  • تشویق بازرگانی هوایی
  • ایجاد بسترهای همکاری میان شرکت‌های هوایی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم میان فعالان حوزه حمل و نقل هوایی بین‌المللی
  • همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی - ایکائو
  • همکاری با سایر سازمان ها

اعضا انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - یاتا

یاتا دو نوع عضو دارد

  1. اعضای فعال - Active Member
  2. اعضای وابسته - Associate Member

اعضای یاتا را شرکت های هواپیمایی تشکیل می دهند که دارای پروازهای مدون و منظم بین المللی می باشند و همچنین دولت آنها عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی - ایکائو می باشد.

تفاوت اعضای فعال و اعضای وابسته انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - یاتا

هر دو گروه اعضا می توانند در جلسات یاتا شرکت کنند اما فقط اعضای فعال حق رای  دارند.