در مقاله قبلی آدیناچیستا به نام مرجع قانونی قوانین پهپادی در کشور بیان کردیم که قوانین پهپادی در کشور توسط سازمان هواپیمایی کشوری تهیه و تدوین شده است و به فعالان این حوزه و کاربران آنها ابلاغ شده است.

در این مقاله آدیناچیستا محدوده پوشش و عملیاتی این قوانین پهپادی را بر اساس شیوه نامه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، آخرین ویرایش منتشر شده بیان می کنیم.

  • آیا پلاک پهپاد برای همه پهپادها الزامی است؟
  • آیا همه پهپادها شامل قانون هواپیمایی کشوری می شوند؟
  • آیا همه پهپادها نیاز به اخذ پلاک دارند؟
  • آیا پهپادهای ساخت داخل می توانند پلاک پهپاد داشته باشند؟
  • آیا پهپادهای مونتاژ شده می توانند پلاک پهپاد بگیرند؟
  • آیا پهپادهای مونتاژ شده و یا طراحی و ساخته شده نیز باید بر اساس قوانین سازمان هواپیمایی کشور پلاک شوند؟

محدوده عملیاتی شیوه نامه قوانین پهپادی سازمان هواپیمایی کشوری

دامنه کاربرد این شیوه نامه در خصوص فعالیت پهپادهای غیر نظامی در رده های چهارگانه مشخص شده در همین سند است. استفاده از پهپادهای خارج از رده های مشخص شده در این سند و یا بکارگیری پهپادها براي عملیاتی که خارج از حدود تعیین شده در این سند آمده است، منوط به ارائه درخواست خاص به سازمان و دریافت مجوزهای لازم است.

نکته 1:

همانطور که در این شیوه نامه اشاره شده است تمامی پهپادهای غیرنظامی استاندارد و تجاری در ایران می بایست از این شیوه نامه پیروی کنند.

نکته 2:

پهپادهای مونتاژ شده و یا پهپادهایی که طراحی و ساخت آنها در ایران انجام شده است می بایست بصورت مجزا برای اخذ تاییدیه های لازم و مجوزهای مربوطه با سازمان هواپیمایی کشوری مکاتبه نمایند.

تجربه های خودتان را برای پلاک کردن پهپاد با ما به اشتراک بزارین.