LOYAL WING  نخستین پهپاد مجهز به هوش مصنوعی واقعی است. این پهپاد که توسط شرکت بویینگ طراحی و ساخته شده است، چند روز پیش نخستین تاکسی خود بر روی باند را انجام داد. این پهپاد قابلیت کار تیمی و هماهنگی با دیگر پهپادها برای انجام عملیات های گوناگون را دارد.به گفته شرکت بوئینگ این هواپیمای بی‌سرنشین - پهپاد مدرن - می‌تواند در انواع ماموریت‌ها مانند

  • ماموریت جنگ الکترونیک پهپادی - پهپاد جنگال
  • ماموریت اطلاعاتی پهپادی
  • ماموریت شناسایی پهپادی
  • ماموریت تجسسی پهپادی

شرکت کند و حضور موثری داشته باشد. شرکت بوئینگ در استرالیا نخستین نمونه از این پهپاد جنگی را که با بهره مندی از هوش مصنوعی کار می‌کند، در اختیار نیروی هوایی استرالیا قرار داد.

به گزارش رسانه‌های خبری استرالیا این پهپاد پیشرفته و متفاوت نخستین هواپیمای بی سرنشین و حتی هواپیمای نظامی است که در نیم قرن گذشته در کشور استرالیا طراحی و ساخته می‌شود.

Endurance و یا برد پرواز این پهپاد هوشمند که لویال وینگمن (Loyal Wingman) نام دارد، حدود ۳۷۰۰ کیلومتر است و به گفته شرکت بوئینگ این پهپاد مدرن با استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به صورت مستقل و کارا یا در ارتباط با هواپیماهای دارای خلبان فعالیت کند و ماموریت های خود را انجام دهد.

اطلاعات ببیشتر