چطور ممکن است یک خلبان حرفه ای در شرایط جوی و آب و هوایی مناسب سقوط کند؟ هواپیمایی که درست لحظاتی پیش از فرود یک موتور خود را از دست می دهد. وقتی خلبان متوجه می شود دیگر به فرودگاه نخواهد رسید. خلبان در تاریکی دنبال چه چیزی بوده است؟
مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.
آدیناچیستا
ADINACHISTA
www.ADINACHISTA.com