وقتی  خلبان ها و همه مسافران می دانند که با سرعت تمام به مرگ نزدیک می شوند، وقتی دیگر نمی توان هواپیما را نجات داد. تنها چیزی که از پرواز 9268 در صحرای سینا باقی مانده، لاشه سوخته است. هواپیمای عادی همینجوری سقوط نمیکنه، حتما مشکلی پیش آمده؟ آیا داعش در این سانحه نقش داشته؟


مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.
آدیناچیستا
ADINACHISTA
www.ADINACHISTA.com