امروز همه ما تقریبا با واژه پهباد یا همان پهپاد آشنا هستیم. اما کدام واژه درست است؟

بدانید که واژه درست پهپاد است. پهپاد حروف نخست کلمات پرنده هدایت پذیر از دور است.

این واژه امروز کاربرد بسیاری پیدا کرده است و تفسیرهای مختلفی دارد. پهپادهای جدید هوشمند شده اند و حتی بدون هدایت از راه دور نیز می توانند ماموریت های خود را انجام دهند. یک پهپاد هم توسط خلبان و هم با توجه به برنامه ریزی های خودش قابلیت هدایت و کنترل را دارد. پهپادها کاربردهای گوناگونی در زندگی انسان ها دارند. از امداد و نجات تا نقشه برداری و کشاورزی و بسیاری عملیات های دیگر. این نقش به قدری پر رنگ شده که دیگر نمی توان اهمیت آنها را در رشد تمدن انسانی نادیده گرفت.