جهشی در علم با مورگان فریمن


مجموعه کامل مستند جهشی در علم با مورگان فریمن با دوبله فارسی

مستند جهشی در علم با مورگان فریمن به بررسی موضوعات مختلف و پر چالش علمی از زوایای مختلف می پردازد و نظریه های مختلف در مورد آنها را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین با مطرح کردن پرسش های جدید، زاویه نگاه جدیدی را نشان می دهد.
این مستند هم اکنون با دوبله فارسی در سامانه آدیناچیستا قابل دانلود می باشد.