پرسش و پاسخ های پهپادی - مفید برای آزمون پهپاد و پلاک پهپاد

پرسش:

نکات مهم حین پرواز پهپادها و مولتی روتورها را به تفکیک بیان نمایید؟

پاسخ:

ملاحظات حین پرواز پهپادها

  1. پرواز در خط دید و‌ بدون مانع بین خلبان و‌ پرنده
  2. دوری از کابل های فشار قوی و‌ آنتن ها و دکل ها و‌ مکنده ها و دمنده ها و خط الراس کوه ها و لای برج ها و...
  3. چک کردن مداوم باتری/سوخت
  4. چک کردن دمای باتری
  5. چک کردن آنتن دهی GPS و رادیو‌ کنترل و ارسال تصویر و ...
  6. چک کردن باد و آب و ‌هوا..