اين پرسش هم يكی از سوالات مبتديان است كه ذهن آنها را به خود درگير می كند كه سه كاناله بهتر است بخرم يا 4 كاناله؟

تعداد كانال ها به معناي تعداد آيتم های کنترل كننده می باشد.

به طور كلی در هواپيمای سه كاناله ما به توان موتور، رادر و الويتر دسترسی داریم.

در هواپيمای 4 كاناله ما به توان موتور، رادر، الويتر و ايلران دسترسی داریم.

در مورد اينكه هواپيمای با طراحی بر اساس رادر(3كاناله) انتخاب كنيم يا طراحی بر اساس ايلران(4كاناله) باید بگيم كه براي شروع سروکار داشتن با كانال كمتر باعث يادگيری راحتر می شود كه قطعا اين امر در هواپيماي سه كاناله محقق مي شود ولی در هواپيماي سه كاناله سرگرمی هاي كمتری نسبت به 4 كاناله وجود دارد و بعد از اينكه مهارت هاي ابتدائی را به طور كامل ياد گرفتید به خودی خود نياز به انجام حرکات مهيج تری دارید كه باعث مي شود به سمت هواپيماي 4كاناله جذب شويد.

پس در صورتی كه از نظر مالی مشكل خاصی ندارید بهتر است ابتدا يك هواپيمای سه كاناله بخرید و بعد از كسب تجربیات لازم برای سرگرمی های بيشتر هواپيمای 4 كاناله بخرید. دقت كنيد كه برای آموزش تيك آف (منظور از take off همان بلند شدن هواپيما می باشد) و لندينگ (منظور از landing همان نشستن هواپيما مي باشد) يك هواپيماي 3كاناله بسیار مفيد می باشد.