هواشناسی

نکات مهم حین پرواز پهپادها و مولتی روتورها (پرسش و پاسخ پهپادی)

/pre-flight-drone-considerations

 نکات مهم پیش از پرواز پهپادها و مولتی روتورها - پرسش و پاسخ های پهپادی - مفید برای آزمون پهپاد