پلاک پهپاد

قوانین هوانوردی - الفبای هوانوردی

/phonetic-alphabet-for-aviation

  • الفبای هوانوردی چیست و چه کاربردی دارد؟
  • حروف لاتین صنعت هوانوردی
  • نحوه خواندن حروف الفبای هوانوردی و اعداد
  • حروف آژانسی، کد حروف آژانسی، حروف هوانوردی
کدام نوع پهپاد مناسب اطفای حریق است

/which-type-of-drone-is-suitable-for-firefighting