کدام سنسورهای پهپادها کنار کابل فشار قوی و میادین مغناطیسی دچار اختلال می شوند