آموزش تصویر برداری


آموزش تصویر برداری حرفه ای


با گسترش فناوری و پیشرفته تر شدن و هوشمندانه تر شدن موبایل ها و دوربین های تصویر برداری و علاقه انسان به ثبت خاطرات خود  باعث گردیده ثبت تصاویر هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار شود. برخی مواقع با ثبت یک تصویر و ویدیو حرفه ای، خاطره ای به شکلی پسندیده ثبت می کنیم. مجموعه مستندهای آموزشی ویدیویی کنتراست برنامه‌ای است به زبان پارسی که از اهمیت تصویر، عکس و فیلم در جامعه و زندگی ما سخن میراند. امروزه از عکاسی به عنوان ابزاری جھت ابراز احساسات و نگهداشت آن استفاده شایانی می‌شود. در عین آموزشی بودن، این برنامه سرگرم کننده نیز است. مجری این برنامه، دانش سارویی، فردی که سال‌ھا به کار تصویرپردازی پرداخته این‌بار با ھمیاری میهمانان این برنامه، که ھمگی از علاقه‌مندان به عکاسی نیز هستند، بینندگان این برنامه را با مکان‌های دیدنی و شیوه‌ھای متفاوت عکاسی آشنا خواھند کرد و در مورد آخرین تحولات دنیای عکاسی صحبت خواهد شد.