قوانین و مقررات پهپادها


قوانین و مقررات پهپادها


نقشه خوانی هوایی

نقشه خوانی هوایی

برای پرواز پرنده ها و همینطور پهپادها قوانین و مقرراتی وجود دارد که با آگاهی از آنها پرواز ایمنی را برای خود و دیگران انجام خواهیم داد. نقشه های هوایی هم مانند دیگر نقشه ها دارای راهنما و علائمی است که می بایست برای استفاده از نقشه های هوایی با آنها آشنا باشیم و مفهوم آنها را به درستی درک کرده باشیم...
قوانین هوانوردی - الفبای هوانوردی

قوانین هوانوردی - الفبای هوانوردی

الفبای هوانوردی چیست و چه کاربردی دارد؟ حروف لاتین صنعت هوانوردی نحوه خواندن حروف الفبای هوانوردی و اعداد حروف آژانسی، کد حروف آژانسی، حروف هوانوردی