هواپیمایی که قرار بود آینده صنعت هوانوردی را متحول کند. وقتی که چندین سقوط در فاصله 5 ماه و مرگ 346 نفر ادعاهای بویینگ را به چالش کشید. چه شد که بزرگترین شرکت تولید هواپیما از عرش به خاک نشست؟! اعترافات رسمی به بویینگ به اشتباهاتشمجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید. 

آدیناچیستا 

ADINACHISTA

 www.ADINACHISTA.com