گسترش حمل و نقل هوایی نیازمند قانونمند شدن و انسجام آن است. شرکت های پیشرو در حوزه هوانوردی، در زمینه تهیه و تدوین این قوانین نیز پیشتاز هستند.

یکی از سازمان هایی که در جهان نقش بزرگی در تهیه و تدوین قوانین هوانوردی و پروازی دارد، اداره فدرال هوانوردی اف ای ای FAA در آمریکا می باشد.

واژه شناسی FAA

FAA کوته نوشت واژه های The Federal Aviation Administration می باشد که برگردان آن اداره فدرال هوانوردی می باشد.

معرفی اداره فدرال هوانوردی اف ای ای The Federal Aviation Administration FAA

این سازمان از ادارات واحد ترابری ایالات متحده آمریکا می باشد که با هدف مدیریت و نظارت بر عملیات هوانوردی تاسیس گردید. این سازمان با کارگروه های مختلف و تخصصی و تجربیات فعالان حوزه هوانوردی اقدام به تهیه و تدوین قوانین و مقررات هوانوردی می پردازد.

اهداف اداره فدرال هوانوردی اف ای ای The Federal Aviation Administration FAA

برخی از اهداف FAA به شرح ذیل می باشد

  • تهیه و تدوین قوانین هوانوردی
  • تهیه و تدوین قوانین مربوط به پهپادها
  • مدیریت و کنترل پرتاب فضایی
  • مدیریت و کنترل عملیات های پهپادها
  • کنترل و سرپرستی امور هوانوردی