سکوی نفتی ترول، بزرگترین سازه ای است که توسط بشر بر روی کره زمین به حرکت درآمده است. این سکو با الهام گرفتن از پمپ هوا، ماشین مسابقه ای، یک برج معلق ناموفق و اثر یک نت ساده موسیقی ساخته شده است. در این مستند با این شاهکار مهندسی بیشتر آشنا خواهید شد.