فضاپیمایی بر فراز صحرای کالیفرنیا متلاشی می شود. چه اتفاقی برای موتور فضاپیما افتاد؟ آینده سفر فضایی - تجاری در ابهام قرار می گیرد. پایگاه هوایی فضایی موهاوی در جنوب کالیفرنیا محلی برای انجام پیشرفته ترین آزمایش های هوافضا است. تست فضاپیمایی اسپیس شیپ 2  آدیناچیستاwww.ADINACHISTA.com