پرنده هدایت ‌پذیر از دور یا به اختصار پَهپاد به وسیله ای می گویند که بدون سرنشین پرواز میکند و از دور کنترل می شود یا خودران پرواز می کند. پهپاد وسیله هوایی بدون سرنشین است.

کنترل پهپاد بدون استفاده از انسان در درون آن صورت می‌گیرد. اگر چه انسان نیز می‌تواند به عنوان محموله در آن باشد. این وسیله پرنده از نیروهای آیرودینامیکی برای پرواز در مسیر دلخواه استفاده می‌کند. پهپادها یا به وسیله کنترل از راه دور یا با برنامه‌های پیش پروازی ریخته شده از قبل یا با سامانه‌های خودکار دینامیک هدایت می‌شوند.