پرسش و پاسخ های پهپادی - مفید برای آزمون پهپاد و پلاک پهپاد

پرسش: 

چنانچه چهار وسیله پرنده ذیل با هم به محدوده تقرب فرودگاه نزدیک شوند برج مراقبت باید حق تقدم را به کدام بدهد؟

هواپیمای مسافربری، جنگنده، بالگرد امداد هلال احمر،  پهپاد پهن پیکر نظامی

پاسخ:

  1. پرواز اضطراری و امدادی (البته هماهنگی برج و ‌خلبان تعیین می کند)
  2. هواپیمای مسافربری
  3. تقدم بعدی جنگنده
  4. پهپاد پهن پیکر نظامی