پرسش: کدام سنسور یا سنسورهای مولتی روتور نه در جوار برق فشار قوی دچار اختلال   می شود نه در کنار سازه های آهنی نه جمر و اخلال گر مخابراتی آن را مختل می کند؟

پاسخ:

  • ژیروسکوپ
  • شتاب سنج (IMU)
  • ارتفاع سنج فشاری (بارومتر)
  • اولتراسونیک
  • ویژن
  • حرارتی
  • IR
  • سنسورهای پایه لیزری