ربات های هوشمند پرنده - مولتی روتور و  هلی کوپتر به علت اینکه امکان حمل بار (ماده اطفا حریق) زیاد دارند  و امکان پرواز ایستا یا هاور را دارد. همچنین می توانند خارج فرودگاه بنشینند و‌ مخزن خود را پر کنند.

سفارش پهپاد آتش نشان